Zama Mchunu

Age: 24     Languages: English, IsiZulu    Shoes: 5    Waist and Shirt: 32 and Small

Television

Imbewu     -Support Lead

Zalo            -Support Lead

Isibaya       -Support Lead

Category: Males/ Male/ Men/ Man/ sesotho/ xhosa/ zulu/ english/ tall/ muscular     Black/ African