Xolani Ncobeni

Age: 47     Languages: English, IsiZulu,     Height: 1,6     Shoes: 9     Waist and Shirt: 34 and Meduim

Television

Uzalo

Moja

Mbogeni

The Price Of Njabulo

Mashonisa

The Long Way Home

Mathabo

Yebo Mesisi- Mojo Love -Phila

Rented Family -Spitjo- Sabc 1

Durban Gen – Etv – Siyanda

(2023) Scandal- Support: Dan

 

Commercials 

Mc Donalds – 2020

Census-2021

Category: Males/ Male/ Man/ Men    Black/ African/ Zulu