Thokozisa Ziqubu

Age: 26     Languages: English, IsiZulu, IsiXhosa     Height: 1,8     Shoes: 9     Waist and Shirt: 30/32 and Meduim

Television

Nkosazana        -Supporting role

Amathafa           -Supporting role

Ngithande          -Supporting role

Echelon               -Supporting role

The Second         -Supporting role

KwaGebhezi       -Supporting role

Ordinary people -Supporting role

Signal                    -Supporting role

Film

Ekhaya

Theatre

Othello     -Cassio

Matlakala -Dan/Charlie

Open Wide-Justin

Category: Females/ Female/ woman/ women    Black/ African