Thandeka Qwabe

Age: 30     Languages: English, isiZulu, Afrikaans     Height: 1,55     Shoes: 3     Waist and Shirt: 34 and Medium

Television

Isibopho
Isibaya
The herd
Unkhosikazi
wokuqala
Ezidla Umzi

 

Other

radio host, MC, director, and writer

Category: Females/ Female/ woman/ women    Black/ African/ isiZulu/afrikaans petite radio host/ MC/ director/writer