Slindokuhle Tshabalala

Age: 18     Languages: English, Isizulu     Height: 1,6     Shoes: 5    Waist and Shirt: Small

Television:

Burnt Onion Productions

Presenting:

Urban Brew Studios

Category: Females/ Female/ woman/ women    Black/ African  English/ Isizulu