Musa Baloyi

Name: Musa     Surname: Baloyi     Age: 16     Languages: English, Isizulu, Sesotho

Tv:

Young Mphumi- Lingashoni mzansi magic 2021

Nqobile mzansi magic- Samkelo- 2021

Film

The Backroom- Sizwe

Category: males/ male/ baby/ boy     Black/ African